Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Je islamizácia Európy aktuálnou hrozbou?

hlasovalo: 115
3/2016
Najčítanejšie články

obsah

Editoriál
1
editoriál
Hoci žijeme v spoločnom svete, rozličných interpretácií toho, čo sa v ňom odohráva, je mnoho. V postmodernej dobe, ktorá relativizuje snáď absolútne všetko, sa tomu ani nemožno čudovať. Skutočné autority hodné nášho rešpektu sme akosi...
Pravda vás vyslobodí
2
biblické slovo
Keď to hovoril, mnohí v neho uverili. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme...
Humanisti, filantropi či tajomní svetovládcovia? (2)
3
téma
V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali problematikou vzniku fenoménu slobodomurárstva. Na jeho počiatku stála deistická filozofia, ktorá síce uznávala existenciu Boha Stvoriteľa, ale kategoricky odmietala Boha Vykupiteľa. Popierala, že by sa Boh človeku...
Očakávanie konca vekov
9
téma
V každej epoche dochádza k náboženskému vzopätiu mileniálnych hnutí, t. j. takých hnutí, ktoré očakávajú skorý koniec tohto veku alebo dokonca sveta ako takého. Jednou z ich nápadných charakteristík môže byť veľmi negatívny vzťah...
Homosexualita a kresťanstvo
15
téma
Vo svojom predchádzajúcom texte1 som sa pokúsil zmapovať historický aj súčasný vzťah mimokresťanských svetových náboženstiev k homosexualite. Načrtol som v ňom možné perspektívy ďalšieho vývoja. V tejto nadväznej práci...
Sufizmus – tisícročná islamská alternatíva
20
téma
Sufizmus je náboženský smer v islame, ktorý sa zvykne nazývať islamský mysticizmus. Arabské slovo tasawwuf odkazuje na určitú náboženskú prax a myšlienkovú tradíciu, ktorá sa k zdrojom islamu stavia hermeneuticky, t. j. hľadá vnútorný,...
Kresťania v krajinách Blízkeho východu (3)
26
téma
Egypt patrí k významným starovekým strediskám kresťanstva. Egyptskí kresťania priniesli do univerzálnej Cirkvi veľké duchovné bohatstvo. V alexandrijskej katechetickej škole sa spájala grécka filozofická vzdelanosť s alegorickým výkladom...
Gnóza – symbolické vnímanie sveta
31
téma
Dnešný človek buď celkom vytesňuje symboly zo svojho života, alebo sa s nimi stretáva iba minimálne. V minulosti sa však so symbolmi narábalo v dennom živote a v konkrétnych skupinách mali jasné posolstvo, ktorému každý...
Náboženstvá pred príchodom Svetla (11)
34
téma
Taoizmus v sebe skrýva vyše 2 500 rokov z čínskej histórie. Je to tradičný čínsky filozofický a náboženský systém. Vytvorenie taoistickej filozofie sa pripisuje mužovi, ktorý žil v 6. storočí pred Kr. a dostal pomenovanie Lao-c‘...
Ranokresťanské sekty v prvých troch storočiach (7)
39
míľniky dvoch tisícročí
Gnosticizmus dosiahol veľmi prepracovanú formu v podobe Valentínovej školy. Tento smer patril medzi najvplyvnejšie gnostické systémy a z kresťanskej náuky čerpal omnoho viac než setiti. V textoch, ktoré vznikli v prostredí sekty, by sme...
Videoreport
Prehra
Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009
Report
ŠTOKHOLM – Nórska cirkev zaznamenala rekordný pokles svojej členskej základne po tom, ako ľuďom umožnila vstúpiť aj vystúpiť...
NEW YORK – Vysokoškolské vzdelávanie žien je nebezpečné a my ho tolerovať nebudeme - tak znie odkaz hlavných...
KÁHIRA – Niekoľko desiatok egyptských kresťanov sa dnes v centre Káhiry zišlo na demonštrácii, ktorou sa domáhali...
WASHINGTON – Vláda USA sa znepokojuje nad zákonmi namierenými proti rúhaniu sa a odpadlíctvu od viery, ktoré obmedzujú náboženskú...
© Rozmer 1998 – 2015
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB